Spreekuur

Inloopsreekuur
Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00-8.45 uur vindt er een inloopspreekuur plaats.
Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor kleine klachten.
Voor iedere patiënt is maximaal 5 minuten beschikbaar.
Voor klachten die meer tijd nodig hebben wordt u verzocht een afspraak te maken op het afsprakenspreekuur.

Afspraak maken
Tussen 8.00 uur en 10.30 uur kunt u bellen voor afspraken, uitslagen, verwijsbrieven, machtigingen en korte vragen aan de assistentes. Wij verzoeken u dringend om binnen deze tijd te bellen omdat in de namiddag vaak speciale spreekuren worden gepland. Dit kan goed worden georganiseerd indien na 10.30 uur alleen voor spoedgevallen wordt gebeld.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
De tijdsduur van een afspraak is 10 minuten. Dit is voldoende voor 1 klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 

Wrattenspreekuur
Het wrattenspreekuur vindt om de week plaats op de dinsdagmiddag in de oneven weken van het jaar tussen 15.00 en 16.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het kan zijn dat in de vakantietijd dit spreekuur soms komt te vervallen. Neem in deze periode contact op met de praktijk om teleurstellingen te voorkomen.

Contact

Telefoon 0493-313414
 

C.P. de Bie en C.A. de Kock huisartsen

Tramstraat 27
5751 JK Deurne
Telefoon:
0493-313414
Fax:
0493-322776
biekock@ezorg.nl
www.biekock.praktijkinfo.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie

handig