Praktijkfolder

Praktijkfolder C.P. de Bie en C.A. de Kock huisartsen


C.P. de Bie en C.A. de Kock huisartsen

Tramstraat 27
5751 JK Deurne
Telefoon: 0493-313414
Fax: 0493-322776

biekock@ezorg.nl

www.biekock.praktijkinfo.nl

E-mail: biekock@ezorg.nl


Openingstijden

Onze praktijk is op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Op woensdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 12.00 uur. Voor klachten die echt niet tot donderdagmorgen kunnen wachten is, via het antwoordapparaat, naam, adres en telefoonnummer van de waarnemend arts te vernemen. 

Spoedgevallen

Bel bij een levensbedreigende situatie eerst 112,  daarna uw huisarts via een van de onderstaande nummers:

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u  bellen met het

      * spoednummer 0493-313414  kies daarna 1 
                       of
      *  rechtstreeks 0493-316355.

Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost , telefoonnummer 0900-1232021.

Spreekuur

Inloopsreekuur
Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00-8.45 uur vindt er een inloopspreekuur plaats.
Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor kleine klachten.
Voor iedere patiënt is maximaal 5 minuten beschikbaar.
Voor klachten die meer tijd nodig hebben wordt u verzocht een afspraak te maken op het afsprakenspreekuur.

Afspraak maken
Tussen 8.00 uur en 10.30 uur kunt u bellen voor afspraken, uitslagen, verwijsbrieven, machtigingen en korte vragen aan de assistentes. Wij verzoeken u dringend om binnen deze tijd te bellen omdat in de namiddag vaak speciale spreekuren worden gepland. Dit kan goed worden georganiseerd indien na 10.30 uur alleen voor spoedgevallen wordt gebeld.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
De tijdsduur van een afspraak is 10 minuten. Dit is voldoende voor 1 klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 

Wrattenspreekuur
Het wrattenspreekuur vindt om de week plaats op de dinsdagmiddag in de oneven weken van het jaar tussen 15.00 en 16.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het kan zijn dat in de vakantietijd dit spreekuur soms komt te vervallen. Neem in deze periode contact op met de praktijk om teleurstellingen te voorkomen.

Telefonisch contact

Er is geen telefonisch spreekuur in onze praktijk. Mocht er toch telefonisch overleg nodig zijn tussen u en de huisarts dan zal de assistente dit aan de aanwezige huisarts doorgeven. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

Huisbezoek

Wanneer U om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Herhaalrecepten

U kunt uw herhaalrecepten bestellen via de receptenlijn.
Hiervoor belt u 0493-313414 en daarna keuzetoets nummer 2. U krijgt dan een bandje waarop u duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer moet inspreken. Daarna kunt u de gewenste medicatie inspreken. Vermeld hierbij ook de sterkte, hoeveel medicijnen u nodig heeft en het gebruik (zie etiket van het medicijndoosje). 
Medicijnen voor 12.00 uur besteld liggen  de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek. Bij onduidelijkheden belt de assistente u terug.

Contact

Telefoon 0493-313414
 

C.P. de Bie en C.A. de Kock huisartsen

Tramstraat 27
5751 JK Deurne
Telefoon:
0493-313414
Fax:
0493-322776
biekock@ezorg.nl
www.biekock.praktijkinfo.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie

handig